За нас

СКТ “Три Тийм – София” е новоучреден клуб по триатлон ситуиран в гр. София. Клубът е член на Българска Асоциация по Триатлон (БАТ).

Контакти:
+359877411246
clubtriteam@gmail.com