За членство в СКТ Три Тийм – София е необходимо:
1. Да се запознаете се с Устава на клуба – ИЗТЕГЛИ
2. Да попълните и подпишете заявление за членствоИЗТЕГЛИ
3. Декларация за лични данни – ИЗТЕГЛИ 
4. Да заплатите членски внос за календарната 2024 г. в размер на 60 лв, преведен по банковата сметка на клуба.  Като  основание посочете „Членски внос – име и фамилия.“
БАНКОВА СМЕТКА:
Получател: СКТ Три Тийм – София
Банка ДСК
IBAN: BG73STSA93000027334540

5. Изпратете  на clubtriteam@gmail.com

Ползи от членството в СКТ “Три Тийм – София”

 • Клубни тренировки
 • Клубна карта
 • Анализ на техника на плуване, бягане и колоездене
 • Клубни функционални и медицински изследвания (веднъж годишно на преференциални цени).
 • Картотека и участие в събитията от календара на Българска Асоциация по Триатлон (БАТ).
 • Преференциални цени в клубни и приятелски събития.
 • Преференции в обектите на нашите спонсори и партньори.
 • Достъп до треньори и триатлонисти с богат опит.
 • Клубни събития, сбирки и лагери.
 • Персонален клубен екип.
 • Достъп до ресурсите на клуба ( клубен форум и библиотека).
 • Клубна спортна застраховка.
Ценоразспис за членове на клуба Цена
Членство в СКТ Три Тийм – София –  (задължително)* 60,00 лв.
Годишен спортен преглед по наредба N8. –  (задължително)* скоро
Такса картотека към БАТ.  –  (препоръчително) 32,00 лв.
Такса картотека към БАТ. –  (извън периода за картотека) 64,00 лв.
Застраховка злополука за 1 година. –  (за картотекиране) 10,00 лв.
Персонална клубна карта. –  (препоръчително) 10,00 лв.
Клубно трико за триатлон. – (препоръчително) 100,00 лв.
Клубна тениска. Polo T-shirt –  (препоръчително) 24,00 лв.
Клубна шапка. –  (препоръчително) скоро
Клубен суичър.  –  (по желание) 38,00 лв.
Фукнционални изследвания – VO2 MAX. (по желание) 78,00 – 100,00 лв.
Ramp Test с лактат 60,00 лв.
Тренировки за външни лица  Цена
Тренировки за корпоративни клиенти. Със запитване
Тренировърни планове Със запитване
Индивидуална тренировка по плуване, колоездене или бягане. скоро