Календар

ДАТА СЪБИТИЕ МЯСТО
МАЙ
9 Almira Man Катерини, Гърция
16 Ocean Lava Montenegro Котор, Черна Гора
ЮНИ
6 Duathlon Buhovo гр. Бухово
26-27 *ДП Спринтова дистанция гр. Бургас
ЮЛИ
10 *ДП Стандартна дистанция гр. Пловдив
АВГУСТ
9 Правец Три гр. Правец
14 Beglika Tri яз. Голям Беглик
СЕПТЕМВРИ
4 Лъвско Сърце гр.Приморско
19 11TRI BELGRADE Белград, Сърбия
* Държавно първенство